Instalacja Pythona

Pierwszym zadaniem jest przejście przez etapy instalacji oprogramowania, w tym instalację Pythona i edytora tekstu.