Programowanie obiektowe

Rzucimy okiem na to, jak Python obsługuje paradygmat programowania obiektowego.