Bazy danych i SQL

Bazy danych dają nam bardzo szybki dostęp do dużych ilości danych. Rozdział ten zawiera dużo materiału, ponieważ nauczymy się podstaw języka SQL.