Korzystanie z usług sieciowych

Usługi sieciowe umożliwiają programowi dostęp do danych umieszczonych na innym serwerze.