Wizualizacja danych

Nauczyliśmy się pewnych aspektów Pythona, sprawdzaliśmy, jak go używać oraz jak korzystać z sieci i baz danych w celu zarządzania danymi.

W poniższym rozdziale przyjrzymy się trzem kompletnym aplikacjom, które łączą to wszystko, żeby zarządzać danymi i je wizualizować. Możesz później użyć tych aplikacji jako przykładowego kodu, który pomoże Ci rozpocząć rozwiązywanie Twojego problemu.

Każda z tych aplikacji jest w pliku ZIP, który możesz pobrać na swój komputer, rozpakować i uruchomić.

Budowanie mapy OpenStreetMap z geokodowanych danych

W tym projekcie wykorzystamy API geokodowania OpenStreetMap (usługa Nominatim), po to by zamienić wpisane przez użytkowników nazwy uczelni na lokalizacje geograficzne1, a następnie umieścimy przetworzone dane na mapie OpenStreetMap.

Mapa OpenStreetMap
Mapa OpenStreetMap

Aby rozpocząć, pobierz aplikację z poniższego adresu:

https://py4e.pl/code3/geodata.zip

W warunkach korzystania z usługi Nominatim jest wskazanie, by ograniczyć się do maksymalnie jednego zapytania na sekundę (usługa jest darmowa, stąd też gdybyśmy generowali bardzo dużą liczbę zapytań w krótkim czasie, to prawdopodobnie szybko zablokowano by nam dostęp do API). Nasze zadanie dzielimy na dwie fazy.

W pierwszej fazie bierzemy nasze dane wejściowe z pliku where.data i odczytujemy je wiersz po wierszu, pobieramy zgeokodowaną odpowiedź serwera Nominatim i zapisujemy ją w bazie danych (plik geodata.sqlite). Zanim użyjemy API geokodowania, sprawdzamy, czy w naszej bazie (“pamięci podręcznej”) mamy już dane dla tego konkretnego wiersza, dzięki czemu w przypadku ponownego uruchomienia programu nie będziemy musieli drugi razy wysyłać zapytania do API.

W dowolnym momencie możesz uruchomić cały proces od początku, wystarczy usunąć wygenerowany plik geodata.sqlite.

Uruchom program geoload.py. Program ten odczyta wiersze wejściowe z pliku where.data i dla każdego wiersza sprawdzi, czy jest on już w bazie danych. Jeśli nie mamy jeszcze danych dla przetwarzanej lokalizacji, to wywoła on zapytanie API geokodowania, aby pobrać dane i zapisać je w bazie SQLite.

Oto przykładowe uruchomienie, kiedy w bazie danych znajdują się już jakieś dane:

Znaleziono w bazie AGH University of Science and Technology

Znaleziono w bazie Academy of Fine Arts Warsaw Poland

Znaleziono w bazie American University in Cairo

Znaleziono w bazie Arizona State University

Znaleziono w bazie Athens Information Technology

Pobieranie https://nominatim.openstreetmap.org/search.php?q=...
Pobrano 954 znaków {"type":"FeatureColl

Pobieranie https://nominatim.openstreetmap.org/search.php?q=...
Pobrano 822 znaków {"type":"FeatureColl

...

Pierwsze pięć lokalizacji znajduje się już w bazie danych, więc są one pomijane. Program działa tak do momentu, w którym znajdzie niezapisane lokalizacje, i wtedy zaczyna o nie odpytywać API.

Plik geoload.py może zostać zatrzymany w dowolnym momencie, a ponadto kod zawiera licznik (zmienna count), którego można użyć do ograniczenia liczby połączeń do API geokodowania w danym uruchomieniu programu.

Po załadowaniu danych do geodata.sqlite, możesz je zwizualizować za pomocą programu geodump.py. Program ten odczytuje bazę danych i zapisuje plik where.js zawierający lokalizacje, szerokości i długości geograficzne w postaci wykonywalnego kodu JavaScript. Pobrany przez Ciebie plik ZIP zawiera już wygenerowany where.js, ale możesz go wygenerować jeszcze raz, aby sprawdzić działanie programu geodump.py.

Uruchomienie programu geodump.py zwraca następujący wynik:

Akademia Górniczo-Hutnicza ... Polska 50.065703299999996 19.918958667058632
Akademia Sztuk Pięknych ... Polska 52.2397515 21.015564130658333
...
260 wierszy zapisano do where.js
Otwórz w przeglądarce internetowej plik where.html, aby obejrzeć dane.

Plik where.html składa się z kodu HTML i JavaScript, które służą do wizualizacji mapy OpenStreetMap przy pomocy biblioteki OpenLayers. Strona odczytuje najświeższe dane z pliku where.js po to, by uzyskać dane niezbędne do wizualizacji. Oto format pliku where.js:

myData = [
[50.065703299999996,19.918958667058632, 'Akademia Górniczo-Hutnicza, ... , Polska'],
[52.2397515,21.015564130658333, 'Akademia Sztuk Pięknych, ... , Polska'],
  ...
];

Jest to lista list zapisana w języku JavaScript. Jej składnia jest bardzo podobna do składni Pythona.

By zobaczyć lokalizacje na mapie, otwórz plik where.html w przeglądarce internetowej. Możesz najechać kursorem na każdą pinezkę na mapie i kliknąć, żeby znaleźć lokalizację, którą zwróciło API kodowania dla danych wejściowych wprowadzonych przez użytkownika. Jeżeli po otwarciu pliku where.html nie widzisz żadnych danych, sprawdź, czy w przeglądarce jest włączony JavaScript lub czy są jakieś błędy w konsoli deweloperskiej swojej przeglądarki.

Wizualizacja sieci i połączeń

W poniższej aplikacji będziemy wykonywać niektóre funkcje znajdujące się w mechaniźmie wyszukiwarki internetowej. Najpierw przeczeszemy mały fragment sieci internetowej, uruchomimy uproszczoną wersję algorytmu Google PageRank, by określić strony, do których jest najwięcej odniesień z innych stron (czyli by wskazać, które strony są potencjalnie najistotniejsze), a następnie zwizualizujemy rangę strony i połączenia w naszym małym zakątku sieci. Aby tworzyć wizualizacje, wykorzystamy bibliotekę JavaScript D32.

Możesz pobrać i rozpakować poniższą aplikację:

https://py4e.pl/code3/pagerank.zip

Algorytm PageRank
Algorytm PageRank

Pierwszy program (spider.py) wczytuje stronę internetową i wprowadza serię stron do bazy danych (spider.sqlite), rejestrując przy tym odnośniki (linki) pomiędzy stronami. W każdej chwili możesz zrestartować cały proces, usuwając plik spider.sqlite i uruchamiając ponownie spider.py.

Wpisz adres internetowy lub wciśnij Enter:
['https://www.dr-chuck.com']
Ile stron: 25
1 https://www.dr-chuck.com (8386) 4
4 https://www.dr-chuck.com/dr-chuck/resume/index.htm (1855) 9
12 https://www.dr-chuck.com/dr-chuck/resume/pictures/index.htm (1827) 5
...
Ile stron: 

W powyższym przykładowym uruchomieniu wskazaliśmy naszemu robotowi, by sprawdził domyślną stronę i pobrał 25 stron. Jeśli zrestartujesz program i wskażesz, by przeszukał więcej stron, to nie będzie on ponownie przeszukiwał stron już znajdujących się w bazie danych. Po ponownym uruchomieniu robot przechodzi do losowej, niesprawdzonej jeszcze strony i zaczyna tam swoją pracę. Tak więc każde kolejne uruchomienie spider.py dodaje tylko nowe strony.

Wpisz adres internetowy lub wciśnij Enter:
Kontynuowanie istniejącego indeksowania stron. Usuń spider.sqlite,
aby rozpocząć nowe indeksowanie.
['https://www.dr-chuck.com']
Ile stron: 3
22 https://www.dr-chuck.com/csev-blog/category/uncategorized (91096) 61
27 https://www.dr-chuck.com/csev-blog/2014/09/how-... (59001) 20
30 https://www.dr-chuck.com/csev-blog/2020/08/styling-... (33522) 21
Ile stron:

Możesz mieć wiele punktów startowych w tej samej bazie danych – w programie nazywane są one “witrynami”. Jako następną do sprawdzenia robot internetowy wybiera losową stronę spośród wszystkich nieodwiedzonych linków na wszystkich witrynach.

Jeżeli chcesz wyświetlić zawartość bazy spider.sqlite, możesz uruchomić spdump.py:

(16, None, 1.0, 2, 'https://www.dr-chuck.com/csev-blog')
(15, None, 1.0, 30, 'https://www.dr-chuck.com/csev-blog/2020/08/...')
(15, None, 1.0, 22, 'https://www.dr-chuck.com/csev-blog/category/...')
...
22 wierszy.

Dla danej strony program pokazuje liczbę przychodzących linków, stary współczynnik PageRank, nowy współczynnik PageRank, id strony oraz adres URL. Program spdump.py pokazuje tylko te strony, które mają co najmniej jedno odniesienie z innych stron.

Gdy będziesz już miał kilka stron w swojej bazie danych, to za pomocą programu sprank.py możesz uruchomić algorytm obliczania współczynnika PageRank. Musisz tylko podać, ile iteracji algorytmu program ma wykonać.

Ile iteracji: 2
1 0.720326643053916
2 0.34992366601870745
[(1, 0.6196280991735535), (2, 2.4944679374657728), (3, 0.6923553719008263),
 (4, 1.1014462809917351), (5, 0.2696280991735535)]

Możesz ponownie wyświetlić zawartość bazy, aby zobaczyć, że współczynnik PageRank dla stron został zaktualizowany:

(16, 1.0, 2.49..., 2, 'https://www.dr-chuck.com/csev-blog')
(15, 1.0, 2.13..., 30, 'https://www.dr-chuck.com/csev-blog/2020/08/...')
(15, 1.0, 2.44..., 22, 'https://www.dr-chuck.com/csev-blog/category/...d')
...
22 wierszy.

Możesz uruchamiać sprank.py tyle razy, ile chcesz, a program po prostu za każdym razem poprawi obliczenie współczynnika PageRank. Możesz uruchomić sprank.py nawet kilka razy, następnie dodać kilka kolejnych stron poprzez spider.py, a potem znów uruchomić sprank.py, żeby dalej przeliczać wartości PageRank. W wyszukiwarce internetowej programy do indeksowania stron, jak i do tworzenia rankingu działają zwykle przez cały czas.

Jeżeli chcesz uruchomić obliczenia PageRank od początku bez ponownego przejścia robotem po stronach, możesz użyć programu spreset.py, a następnie ponownie uruchomić sprank.py.

Wynik uruchomienia spreset.py:

Wszystkie strony mają ustawiony współczynnik PageRank na 1.0

Ponowne uruchomienie sprank.py:

Ile iteracji: 50
1 0.720326643053916
2 0.34992366601870745
3 0.17895552923503424
4 0.11665048143652895
...
46 3.579258334100184e-05
47 3.0035450290624035e-05
48 2.520367345856324e-05
49 2.114963873141301e-05
50 1.7747381915049988e-05
[(1, 9.945248881666563e-05), (2, 3.205252622657907), (3, 0.000129079311099),
 (4, 0.0003719906004627465), (5, 9.966636303771006e-05)]

Dla każdej iteracji algorytmu PageRank program wypisuje średnią zmianę współczynnika na stronę. Początkowo sieć jest raczej niezbalansowana, więc poszczególne wartości rankingu bardzo się zmieniają pomiędzy kolejnymi iteracjami. Jednak w kilku kolejnych iteracjach algorytm zmierza szybko do końcowego wyniku. Powinieneś uruchomić sprank.py na tak długo, by kolejne wartości generowane przez algorytm nie różniły się zbytnio.

Jeśli chcesz zwizualizować strony, które aktualnie znajdują się najwyżej w rankingu, uruchom program spjson.py. Odczytuje on bazę danych i zapisuje dane dotyczące najczęściej linkowanych stron w formacie JSON, który da się przejrzeć w przeglądarce internetowej.

Tworzenie JSONa w pliku spider.js...
Ile węzłów? 30
Otwórz force.html w przeglądarce internetowej, by zobaczyć wizualizację

Możesz obejrzeć wynik, otwierając plik force.html w swojej przeglądarce internetowej. Pokazuje on automatyczny układ węzłów (stron) i połączeń między nimi. Możesz kliknąć i przeciągnąć dowolny węzeł, a także dwukrotnie kliknąć na węzeł, by wyświetlić adres URL, który jest przez niego reprezentowany. Wielkość węzła reprezentuje jego istotność, tzn. pokazuje, jak wiele innych stron linkuje do tej strony.

Jeżeli uruchomisz ponownie inne narzędzia tej aplikacji, uruchom też ponownie spjson.py i odśwież stronę force.html w przeglądarce, aby uzyskać nowe dane umieszczone w spider.json.

Wizualizacja danych z e-maili

W niektórych rozdziałach książki i ćwiczeniach pojawiały się pliki mbox-short.txt i mbox.txt, które zawierały wiadomości mailowe. Nadszedł czas, by naszą analizę danych dotyczącą poczty elektronicznej przenieść na kolejny poziom.

Zdarza się, że trzeba pobrać z serwerów dane dotyczące poczty e-mail. Może to zająć sporo czasu, a dane mogą być niespójne, pełne błędów i wymagać wielu poprawek lub czyszczenia. W tej sekcji będziemy pracować z najbardziej złożoną jak dotąd aplikacją, pobierzemy prawie gigabajt danych i zwizualizujemy te dane.

Chmura wyrazów z listy mailingowej deweloperów projektu Sakai
Chmura wyrazów z listy mailingowej deweloperów projektu Sakai

Możesz pobrać aplikację z:

https://py4e.pl/code3/gmane.zip

Będziemy korzystać z danych umieszczonych w bezpłatnej usłudze archiwizacji listy mailingowej o nazwie Gmane3. Była ona bardzo popularna wśród twórców projektów open source, ponieważ zapewniała ładne i łatwe do przeszukiwania archiwum ich aktywności mailowej. Posiadała również bardzo liberalną politykę dostępu do swoich danych poprzez swoje API.

Aby nie obciążać innych serwerów, moja własna kopia wiadomości dostępna jest pod adresem:

https://mbox.dr-chuck.net/

Pobieranie dane poczty elektronicznej Sakai za pomocą tej aplikacji wytworzyło prawie gigabajt danych, a cały proces pobierania trwał kilka dni. Plik README.txt w powyższym pliku ZIP zawiera instrukcje pobrania archiwalnej kopii content.sqlite z większością korpusu tekstowego poczty elektronicznej projektu Sakai (do marca 2015 r.). W związku z tym robot nie musi ściągać danych przez pięć dni. Jeśli pobierzesz ww. archiwalną wersję bazy SQLite, to możesz dodatkowo uruchomić robota internetowego, by uzupełnić dane o najnowsze wiadomości mailowe.

Pierwszym krokiem jest przeskanowanie repozytorium Gmane. Główny adres URL jest zapisany w gmane.py w zmiennej baseurl i wskazuje na listę mailingową deweloperów projektu Sakai. Twój robot może skanować inne repozytorium – wystarczy, że zmienisz wspomniany adres adres URL. Jeśli to zrobisz, skasuj również plik content.sqlite.

Plik gmane.py działa odpowiedzialnie – zapisuje w pamięci pobrane dane i odczekuje sekundę po pobraniu stu wiadomości. Program przechowuje wszystkie swoje dane w bazie, może być przerywany i uruchamiany ponownie tak często, jak to konieczne. Pobranie wszystkich danych może potrwać wiele godzin. Może być więc konieczne kilkukrotne ponowne uruchomienie tego programu.

Oto wynik uruchomienia gmane.py, który pobiera dziesięć ostatnich wiadomości z listy deweloperów projektu Sakai:

Ile wiadomości: 10
http://mbox.dr-chuck.net/sakai.devel/59643/59644 17553
  matthew@longsight.com 2015-03-20T16:27:12-04:00
  re: [building sakai] sakai 10 bulding error
http://mbox.dr-chuck.net/sakai.devel/59644/59645 13128
  alberto.olivamolina@gmail.com 2015-03-20T16:36:12+01:00
  re: [building sakai] sakai 10 bulding error
http://mbox.dr-chuck.net/sakai.devel/59645/59646 7557
  eric.duquenoy@univ-littoral.fr 2015-03-20T16:52:24+01:00
  [building sakai] lti and sakai groups (or sections)
http://mbox.dr-chuck.net/sakai.devel/59646/59647 1
...

Program skanuje zawartość content.sqlite w poszukiwaniu numeru pierwszej niepobranej jeszcze wiadomości. Robot ściąga dane tak długo, aż pobierze pożądaną liczbę wiadomości lub gdy dotrze do strony, która nie wydaje się być odpowiednio sformatowaną wiadomością.

Czasami może brakować pewnych wiadomości. Być może administratorzy Gmane usuwali niektóre, a może same gdzieś przepadły. Jeżeli Twój robot się zatrzyma, a wydaje się, że trafił na właśnie taką brakującą wiadomość, to przejdź do przeglądarki bazy SQLite i dodaj wiersz z brakującym id, pozostawiając wszystkie pozostałe pola puste, a następnie uruchom ponownie gmane.py. Dzięki temu robot będzie mógł kontynuować pracę. Wstawione ręcznie puste wiadomości będą ignorowane w następnej fazie procesu.

Na szczęście gdy już pobierzesz wszystkie wiadomości i będziesz je miał w content.sqlite, to po jakimś czasie będziesz mógł ponownie uruchomić gmane.py, i uzyskać tylko nowe wiadomości, które zostały ostatnio wysłane na listę mailingową.

Dane zawarte w bazie content.sqlite są dość surowe, oparte na niewydajnym modelu danych, a ponadto nie są skompresowane. Jest to celowe, ponieważ pozwala Ci obejrzeć plik content.sqlite w przeglądarce bazy SQLite, by usunąć problemy związane z procesem pobierania danych. Generalnie uruchomianie jakichkolwiek zapytań SQL na tej bazie danych to zły pomysł, ponieważ ich wykonanie byłyby dość powolne.

Druga faza polega na uruchomieniu programu gmodel.py. Program ten odczytuje surowe dane z content.sqlite i tworzy w pliku index.sqlite oczyszczoną i dobrze zamodelowaną wersję danych. Plik ten będzie znacznie mniejszy (często ok. 10 razy mniejszy) niż content.sqlite, ponieważ kompresuje on również nagłówek i treść wiadomości.

Przy każdym uruchomieniu gmodel.py program usuwa i przebudowuje plik index.sqlite, pozwalając Ci dostosować jego parametry i edytować tabele mapowania w content.sqlite, tak aby dopasować proces czyszczenia danych. Poniżej mamy przykładowe uruchomienie gmodel.py. Wypisuje on linię za każdym razem po przetworzeniu 250 wiadomości mailowych, dzięki czemu widzisz postęp pracy. Jest to istotne, ponieważ przetwarzanie prawie gigabajta danych wejściowych może zająć dłuższy czas.

Załadowano nadawców: 1588 , mapowania: 29 , mapowania dns: 1
1 2005-12-08T23:34:30-06:00 ggolden22@mac.com
251 2005-12-22T10:03:20-08:00 tpamsler@ucdavis.edu
501 2006-01-12T11:17:34-05:00 lance@indiana.edu
751 2006-01-24T11:13:28-08:00 vrajgopalan@ucmerced.edu
...

Program gmodel.py realizuje szereg zadań związanych z czyszczeniem danych.

Nazwy domen .com, .org, .edu i .net są przycinane do dwóch poziomów. Inne nazwy domen, do trzech. Tak więc si.umich.edu staje się umich.edu, a caret.cam.ac.uk staje się cam.ac.uk. W adresach e-mail wymuszany jest zapis małymi literami, a niektóre z adresów @gmane.org, jak np.

arwhyte-63aXycvo3TyHXe+LvDLADg@public.gmane.org

są konwertowane za każdym razem, gdy rzeczywisty e-mail znajduje się w korpusie wiadomości.

W bazie danych mapping.sqlite znajdują się dwie tabele pozwalające na mapowanie zarówno nazw domen, jak i poszczególnych adresów e-mail, które zmieniają się w ciągu całego okresu życia listy mailingowej. Na przykład Steve Githens używał następujących adresów e-mail, ponieważ zmieniał pracę:

s-githens@northwestern.edu
sgithens@cam.ac.uk
swgithen@mtu.edu

Jeśli chcemy, to możemy dodać dwa wpisy do tabeli mapowania nadawców Mapping w mapping.sqlite, tak by gmodel.py mapował wszystkie trzy adresy na jeden:

s-githens@northwestern.edu -> swgithen@mtu.edu
sgithens@cam.ac.uk -> swgithen@mtu.edu

Jeżeli istnieje wiele nazw DNS, które chcesz zmapować na jeden DNS, to możesz również dokonać podobnych wpisów w tabeli DNSMapping. Przykładowo:

iupui.edu -> indiana.edu

dzięki czemu wszystkie konta z różnych kampusów Uniwersytetu Indiany będą śledzone razem.

Możesz uruchamiać gmodel.py wielokrotnie, przeglądać dane i dodawać mapowania, dzięki czemu dane do analizy będą coraz bardziej przejrzyste. Kiedy skończysz, w pliku index.sqlite będziesz miał ładnie zaindeksowaną wersję e-maili. Jest to plik, którego możesz użyć do dalszej analizy danych. Z tym plikiem analiza będzie naprawdę szybka.

Pierwszą i najprostszą analizą jest określenie “kto wysłał najwięcej wiadomości?” i “która organizacja wysłała najwięcej listów?”. Odpowiedzi na te pytania uzyskamy za pomocą programu gbasic.py:

Ile wyświetlić? 5
Załadowanych wiadomości= 51330 tematów= 25033 nadawców= 1584

Lista 5 najczęstszych użytkowników
steve.swinsburg@gmail.com 2657
azeckoski@unicon.net 1742
ieb@tfd.co.uk 1591
csev@umich.edu 1304
david.horwitz@uct.ac.za 1184

Lista 5 najczęstszych organizacji
gmail.com 7339
umich.edu 6243
uct.ac.za 2451
indiana.edu 2258
unicon.net 2055

Zauważ, jak szybko działa gbasic.py w porównaniu z gmane.py, a nawet z gmodel.py. Wszystkie pracują na tych samych danych, ale gbasic.py używa skompresowanych i znormalizowanych danych znajdujących się w index.sqlite. Jeśli masz dużo danych do przetworzenia, to wieloetapowy proces tworzenia narzędzi do analizy (taki jak w tej aplikacji) może zająć Ci trochę więcej czasu, ale z drugiej strony zaoszczędzi Ci go bardzo dużo, gdy naprawdę zaczniesz eksplorować i wizualizować swoje dane.

Poprzez program gword.py możesz stworzyć prostą wizualizację częstości występowania słów w tematach wiadomości:

Zakres częstości: 33229 129
Wynik zapisano w gword.js
Otwórz gword.htm w przeglądarce internetowej by zobaczyć wizualizację

W ten sposób powstaje plik gword.js, który możesz zwizualizować za pomocą gword.htm. Mamy utworzoną chmurę wyrazów podobną do tej, która znajduje się w grafice na początku tej sekcji.

Druga wizualizacja jest tworzona przez program gline.py. Oblicza ona udział organizacji w wiadomościach mailowych w danym czasie.

Loaded messages= 51330 subjects= 25033 senders= 1584
Top 10 organizacji
['gmail.com', 'umich.edu', 'uct.ac.za', 'indiana.edu',
'unicon.net', 'tfd.co.uk', 'berkeley.edu', 'longsight.com',
'stanford.edu', 'ox.ac.uk']
Wynik zapisano w gline.js
Otwórz gline.htm by zwizualizować dane

Wynik jest zapisywany w pliku gline.js, który można zwizualizować przy użyciu strony gline.htm.

Aktywność mailowa w projekcie Sakai z podziałem na organizacje
Aktywność mailowa w projekcie Sakai z podziałem na organizacje

Podsumowując, jest to stosunkowo złożona i wyrafinowana aplikacja, posiadająca funkcje pozwalające na wyszukiwanie, czyszczenie i wizualizację prawdziwych danych.


 1. Należy mieć na uwadze, że taka zamiana tekstu na dane geolokalizacyjne nie zawsze daje precyzyjne i poprawne wyniki, co będzie można zauważyć w części wyników tej aplikacji.

 2. https://d3js.org/

 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Gmane


Jeśli znajdziesz błąd w tej książce, wyślij poprawkę za pomocą GitHuba.