Na stronie PY4E-PL używamy kont Google jako jedynego loginu. Nie chcemy spędzać dużo czasu na weryfikowaniu tożsamości, resetowaniu haseł, wykrywaniu masowego logowania się przez roboty internetowe i innych problemów, więc pozwoliliśmy Google wykonać tę ciężką pracę.

Musisz posiadać konto Google, a do zalogowania będziemy potrzebowali Twojego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Nie potrzebujemy i nie otrzymujemy Twojego hasła - tylko Google zapyta Cię o Twoje hasło. Po naciśnięciu przycisku logowania zostaniesz przekierowany do systemu uwierzytelniania Google, gdzie będziesz mieć możliwość udostępnienia swoich informacji PY4E-PL.