Python dla wszystkich

Wersja dostępna w druku na żądanie:

Celem książki jest wprowadzenie do tematyki programowania. Szczególny nacisk położono na wykorzystanie Pythona do rozwiązywania podstawowych problemów związanych z danymi, które mogą pojawić się w codziennej pracy.

Wykorzystywane w książce przykładowe kody programów oraz pliki danych znajdują się w katalogu code3.

Slajdy do wykładów znajdują się w katalogu lectures3.

Materiały uzupełniające dotyczące ćwiczeń programistycznych znajdują się w serwisie Leanpub.

Rozdziały 2-10 są mocno zaczerpnięte z otwartej książki zatytułowanej "Think Python: How to Think like a Computer Scientist" autorstwa Allena B. Downeya i Jeffa Elknera.

Copyright Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 - Charles R. Severance