Listy

Przyjrzyjmy się najprostszej strukturze danych Pythona tj. liście. Listy mogą przechowywać w zmiennej więcej niż jeden element.