Ciągi znaków

Przyjrzymy się jak Python przechowuje i zarządza danymi tekstowymi za pomocą funkcji i zmiennych będących ciągami znaków.