Wyrażenia regularne

Wyrażenia regularne pozwalają nam wyszukiwać w napisach pewne wzorce i wyodrębniać z nich dane przy użyciu języka programowania wyrażeń regularnych.